GREENPEACE

Mihin lahjoitukseni käytetään?

Lahjoituksesi käytetään työhön yhteisen planeettamme hyväksi. Varat voivat mennä esimerkiksi ilmastotyöhön tai merien ja metsien suojeluun - tavoitteena on aina monimuotoisen luonnon ja puhtaan tulevaisuuden turvaaminen. Lue lisää alta.

Pysyäksemme riippumattomina, emme vastaanota lahjoituksia yrityksiltä tai valtioilta, työmme mahdollistavat tavallisten ihmisten lahjoitukset. Siksi sinun tukesi on tärkeää.

Suojelemme maailman meriä
Meriemme elämää uhkaa ylikalastus ja saastuminen. Greenpeace pyrkii perustamaan maailman suurimman mertensuojelualueen Antarktikselle ja suojelemaan arktisten alueiden ainutlaatuista elämää öljynporaamiselta.

Pysäytämme metsien tuhon
Metsien monimuotoisuus ja uhanalaisten eläimien kodit ovat vaarassa. Lisää alueita pohjoista havumetsää tulee pikaisesti suojella, sillä metsät auttavat myös torjumaan ilmastonmuutosta. Pyrimme vaikuttamaan yrityksiin ja päättäjiin Suomessa ja maailmalla metsien suojelemiseksi.

Teemme työtä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi
Ilmastonmuutos tulee pysäyttää. Energiaremontin kautta saamme uusiutuvat energialähteet nopeammin käyttöön.Lisäksi kamppailemme paljastaaksemme saastuttavien yritysten ja hallitusten roolin ilmastonmuutoksessa.

Suuri osa varoista menee kampanjatyöhön
79% Greenpeace Nordenin budjetista menee kansainväliseen ja pohjoismaiseen kampanjatyöhön, jolla pyritään tuomaan esille epäkohtia ja vaikuttamaan yrityksiin ja päättäjiin. 21 % varoista käytetään hallinnollisiin kuluihin, kuten vapaaehtoistyöhön ja henkilöstöön.

Greenpeacen toimintatavat

Tutkimus- ja kehitystyö

Greenpeacen kaiken työn pohjana on tieteellinen tutkimus ja selvitystyö. Käytämme omaa tutkimuslaboratoriota brittiläisessä Exeter-yliopistossa.

Paljastaminen

Ympäristöön kohdistuvat epäkohdat dokumentoidaan, jotta yritykset ja päättäjät ottavat vastuun toimistaan. Siksi matkustamme kuvaamassa ja haastattelemassa ihmisiä sekä keräämässä todistusaineistoa.

Ratkaisujen esittäminen

Tehokas vaikuttaminen vaatii, että ongelmat esitetään selkeästi ja niille tarjotaan konkreettista ja realistista ratkaisua. Siksi teemme paljon taustatyötä ja esitämme vaihtoehtoja kampanjoidessamme muutoksen puolesta.Julkaisemme raportteja, selvityksiä ja vertaisarvioituja tutkimuksia kampanjoidemme taustaksi.

Mielipiteisiin vaikuttaminen

Kuluttajilla, osakkeenomistajallilla ja mielipidevaikuttajilla on mahdollisuus vaikuttaa mielipiteisiin. Viestinnän keinoin voimme saavuttaa tukijoidemme lisäksi suuren yleisön.

Päätöksentekijöihin vaikuttaminen

Keskustelemme ja haemme ratkaisuja yhteiskunnan sellaisten tahojen kanssa, jotka ovat keskeisiä päätöksentekijöitä ongelmien ja tavoitteidemme kannalta. Tällainen näkymätön vuorovaikutus politiikan ja liike-elämän kanssa on keskeinen osa jokaista kampanjaamme.

Suora toiminta

Rauhanomaisen suoran toiminnan tavoitteena on kiinnittää huomiota ympäristön tuhoamiseen ja olemassa oleviin parempiin vaihtoehtoihin.