GREENPEACE

Anna äänesi äänettömille

Miljoona lajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon, jos emme toimi nyt. Ilmastonmuutos ja biologisen monimuotoisuudeen häviäminen kulkevat käsikädessä. Planeettamme tulevaisuus on vaarassa ihmisten toimien tähden. Yhdessä voimme saada muutoksen aikaan! Anna äänesi uhanalaisille lajeille ja auta suojelemaan luonnon monimuotoisuutta. Lahjoita jo tänään. Korttiveloituksissa on tällä hetkellä tekninen ongelma, emmekä pysty vastaanottamaan korttimaksuja.
Tee kertalahjoitus ja auta suojelemaan uhanalaisia lajeja

Valitse sinulle sopivin summa. Korttiveloituksissa on tällä hetkellä tekninen ongelma, emmekä pysty vastaanottamaan korttimaksuja.

Ole se ääni, jonka uhanalaiset lajit ansaitsevat.

Uhanalaiset lajit ansaitsevat tulla kuulluksi, mutta ne eivät itse pysty pyytämään apua. Ainutlaatuisia eläin- ja eliölajeja uhkaa sukupuutto. Kasvava muovijätteen määrä merissä tukehduttaa meret ja niiden elämän samalla, kun teollinen kalastus tyhjentää meret. Kivihiili ja öljy kiihdyttävät ilmastonmuutosta, mikä sulattaa ikiroutaa arktisilta alueilta tuhoten myös eläinlajien elinolosuhteet. Maailman metsiä hakataan ja poltetaan maan tasalle palmuöljyplantaasien tieltä kiihtyvää tahtia, joka entisestään kiihdyttää ilmastonmuutosta ja laittaa äärimmäisen uhanalaiset eläimet vaaraan.

Joka päivä ympäristötuhot jatkuvat ja yhä useampi eläin menettää kotinsa. Anna äänesi äänettömille. Sano EI vääryydelle. Greenpeace suojelee ympäristöä ja pyrkii luomaan tasapainon ihmisten, eläinten ja eliölajien välille. Tule mukaan ja lahjoita luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi.

SINUN TUELLASI ON MERKITYSTÄ

✅ 2/3 kaikista maalla elävistä eläin- ja eliölajeista löytyy metsistä. Suojelemme maailman metsiä Suomessa, Amazonin sademetsissä ja Indonesiassa – seuraamme hakkuita ja paljastamme hakkuusuunnitelmia, jotka tuhoavat monimuotoisuutta.
✅ Muovijäte, ilmastonmuutos ja teollinen kalastus uhkaavat maailman meriä. Vain muutama prosentti maailman meristä on suojeltu.Vaikutamme päättäjiin uusien mertensuojelualueiden perustamiseksi, jotta maapallo säilyy elinkelpoisena.
✅ Varmistamme, että päättäjät pitävät ilmastolupauksensa ja vauhdittavat siirtymistä irti fossiilisista polttoaineista. Parhaillaan valmistaudumme kohtaamaan korkeimmassa oikeudessa Norjan valtion, joka on myöntänyt ilmastositoumusten vastaisia öljynporauslupia.